تلاش مجدد FTC برای لغو قرارداد مایکروسافت و اکتیویژن بلیزارد

تلاش مجدد FTC برای لغو قرارداد مایکروسافت و اکتیویژن بلیزارد

 همزمان با اعتراض به دادگاه فدرال FTC از تلاش مجدد برای جلوگیری از پیشبرد قرارداد ادغام مایکروسافت با اکتیویژن بلیزارد…

ادامه مطلب تلاش مجدد FTC برای لغو قرارداد مایکروسافت و اکتیویژن بلیزارد