فناوری‌های RTX nVidia در بیش از ۵۰۰ بازی و اپلیکیشن پشتیبانی می‌شوند

فناوری‌های RTX nVidia در بیش از ۵۰۰ بازی و اپلیکیشن پشتیبانی می‌شوند

اکنون شرکت انویدیا بعد از گذشت ۵ سال موفق شده است تا فناوری‌های RTX خود را روی بیش از ۵۰۰…

ادامه مطلب فناوری‌های RTX nVidia در بیش از ۵۰۰ بازی و اپلیکیشن پشتیبانی می‌شوند