Ubisoft هنگام اجرای نسخه‌های قدیمی Assassin’s Creed تبلیغات پخش خواهد کرد

Ubisoft هنگام اجرای نسخه‌های قدیمی Assassin’s Creed تبلیغات پخش خواهد کرد

گزارشات برخی از کاربران حاکی از آن است که هنگام اجرای بازی‌های قدیمی Assassin’s Creed، تبلیغات نسخه‌ جدید این سری…

ادامه مطلب Ubisoft هنگام اجرای نسخه‌های قدیمی Assassin’s Creed تبلیغات پخش خواهد کرد