سونی در صورت نرسیدن به اهداف مالی، مدیریت بانجی را به دست خواهد گرفت

شرکت سونی در صورت نرسیدن به اهداف مالی خودش، مدیریت بانجی را به دست می‌گیرد

در سال پیش که پلی استیشن مالکیت بانجی را به دست آورد شرایط خاصی برای hdk استودیو به وجود آمد.…

ادامه مطلب شرکت سونی در صورت نرسیدن به اهداف مالی خودش، مدیریت بانجی را به دست می‌گیرد