باندای نامکو با انتشار تریلری حضور ادی گوردو را در اولین DLC بازی Tekken 8 تایید کرد

باندای نامکو با انتشار تریلری حضور ادی گوردو را در اولین DLC بازی Tekken 8 تایید کرد

اخیرا باندای نامکو (Bandai Namco) با انتشار تریلرهای مختلف بهم عرفی شخصیت‌های حاضر در بازی مورد انتضار Tekken 8 پرداخته…

ادامه مطلب باندای نامکو با انتشار تریلری حضور ادی گوردو را در اولین DLC بازی Tekken 8 تایید کرد