ماجرای عجیب گم شدن فرزند وزیر ارتباطات

 وزیر ارتباطات آقای عیسی زارع پور به ماجرای گم شدن فرزندش و پیدا شدن او با کمک پیام‌رسان‌ها اشاره کرده…

ادامه مطلب ماجرای عجیب گم شدن فرزند وزیر ارتباطات