سقوط ارزش سهام اسکوئر انیکس بعد از عرضه فاینال فانتزی ۱۶

بعد از عرضه فاینال فانتزی ۱۶ ارزش سهام اسکوئر انیکس دو میلیارد دلار کاهش بافت. ناشر و توسعه دهند‌ه سری…

ادامه مطلب سقوط ارزش سهام اسکوئر انیکس بعد از عرضه فاینال فانتزی ۱۶