حالت بتل رویال بهHalo Infinite اضافه شد

طرفداران حالت بتل رویال را به Halo Infinite آوردند

طرفداران بالاخره بتل رویال را به Halo Infinite آوردند.   مدت زیادی شایعاتی برای حالت بتل رویال Halo Infinite به…

ادامه مطلب طرفداران حالت بتل رویال را به Halo Infinite آوردند