سگا و اتلوس میزبان رویدادی ویژه در Tokyo Game Show خواهند بود

شرکت‌های سگا (Sega) و اتلوس (Atlus) در ماه آینده با پوشش دادن رویدادی ویژه، به استقبال Tokyo Game Show 2023…

ادامه مطلب سگا و اتلوس میزبان رویدادی ویژه در Tokyo Game Show خواهند بود