طبق گفته‌‌های احتمالا Zelda بعدی دنباله‌ی Tears of the Kingdom نیست

طبق گفته‌‌های احتمالا Zelda بعدی دنباله‌ی Tears of the Kingdom نیست

تهیه کننده The Legend of Zelda یعنی یجی آئونوما، گفته است که احتمالاً بازی بعدی این مجموعه دنباله مستقیم Zelda:…

ادامه مطلب طبق گفته‌‌های احتمالا Zelda بعدی دنباله‌ی Tears of the Kingdom نیست