تأیید پردازنده‌های اینتل برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵

تأیید سه نسل آینده پردازنده‌های شرکت Intel برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵   شرکت اینتل برنامه‌های خود را برای توسعه…

ادامه مطلب تأیید پردازنده‌های اینتل برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵