آپدیت Forza Horizon 5 با امکان ساخت مراحل و مسابقات بزرگ

جدیدا از آپدیت Horizon Creatives بازی Forza Horizon 5 رونمایی شده است که شامل ارتقای بزرگی برای بخش ایونت‌لب است.…

ادامه مطلب آپدیت Forza Horizon 5 با امکان ساخت مراحل و مسابقات بزرگ